Fundacja: 1x7

Tajemnice i męczennicy

Anakreończycy oraz ich zakładnicy wchodzą na pokład legendarnego okrętu o nazwie Invictus. Więź między Bratem Świtem a Azurą zacieśnia się.

Fundacja: 1×7
Oct. 29, 2021
×